Fotovoltaica

«Instal·lacions fotovoltaiques claus en mà: des de l’inici fins que la instal·lació està acabada i lliurada al client, en ple funcionament i comprovada»

Optimització de la tarifa elèctrica:

Estudiem la que més s’adequa a les seves necessitats comparant entre les millors comercialitzadores d’electricitat del mercat. Assessorament sobre la potència elèctrica a instal·lar per tal d’escollir la que millor s’adapti al seu consum.

Autoconsum

L'autoconsum és la modalitat utilitzada per estalviar al màxim consum energètic de la companyia elèctrica. Es basa a consumir primer l'energia de la nostra instal·lació solar i, quan aquesta no està disponible, procedir a consumir l'energia de la companyia, coincidint-la de forma general en hora vall. Es recomana afegir bateries per acumular l'energia excedent generada pels mòduls i utilitzar-la així en hores on no hi ha sol, reduint encara més la factura elèctrica.

Aïllada

En aquest tipus d'instal·lació fotovoltaica, el consum és directament donat pels mòduls solars i les bateries. És per això que aquesta requereix una inversió més gran, però obtenint un estalvi molt ràpid respecte al de la llum convencional. Aquestes instal·lacions són ideals per a habitatges on no arriba la xarxa elèctrica.

Venda a xarxa

La instal·lació té dos elements importants, els mòduls fotovoltaics i l’inversor. Tot el que es genera es ven a la companyia, obtenint beneficis monetaris per aquesta energia produïda.

1

Sol:

Energia neta inesgotable

2

Panell solar:

Genera energia elèctrica amb la llum del sol

3

Bateria

Emmagatzema l'energia solar per a utilitzar-se en quan es necessiti

4

Convertidor

Transforma l'energia generada pels panells en energia apta per al consum

5

Comptador de generació

Mesura l'energia generada pel sol

6

Comptador de xarxa

Comptador existent en tots els suministres d'electricitat

7

Monitoratge i control

Monitroratge i control des del teu dispositiu

Com Funciona

A l'Empresa

Congela per sempre el preu de l’energia a 0,03 €/kWh

Equips garantits durant més de 20 anys

Ràpida instal·lació i muntatge

Oferim finançament, projecte, execució i legalització

Amb els equips SOLARWATT Incloem assegurança a tot risc durant 5 anys

A Casa

Instal·lació ràpida i senzilla

Bateries de liti amb 10 anys de garantia

Redueix fins a un 80% el consum d’energia elèctrica

Millora l’eficiència energètica de la teva vivenda

Financem la teva instal·lació

Projectes

Curós Fred
Industrials i serveis
As de Hielo
Industrials i serveis
La Coromina
Industrials i serveis
Universitat Vic
Industrials i serveis
Sant Cugat
Industrials i serveis
Cítrics
Industrials i serveis

Garanties

Garanties

Garantia
5 anys garantía total
Garantia
Assegurança
5 anys assegurança a tot risc gratuïta
Assegurança
Convertidor
10 anys garantia convertidor
Convertidor
Estructura
12 anys garantia estructura
Estructura
Mòduls
12 anys cos dels mòduls fotovoltaics
Mòduls
Rendiment
25 anys rendiment dels mòduls solars mínim al 80%
Rendiment
Garantia
5 anys garantía total
Garantia
Assegurança
5 anys assegurança a tot risc gratuïta
Assegurança
Convertidor
10 anys garantia convertidor
Convertidor
Estructura
12 anys garantia estructura
Estructura
Mòduls
12 anys cos dels mòduls fotovoltaics
Mòduls
Rendiment
25 anys rendiment dels mòduls solars mínim al 80%
Rendiment